Mediace

Mediace je metoda mimosoudního řešení sporů. Může probíhat zcela neformálně, například v situaci kdy se někdo snaží usmířit znesvářené přátele či příbuzné. Od roku 2012, kdy byl přijat zákon o mediaci, ji lze využít jako alternativu k civilním soudním sporům.

Výhodami mediace jsou

  • dobrovolnost – je na vůli a ochotě stran se mediace účastnit; soud může nařídit první setkání s mediátorem, pokud se ale některá ze stran rozhodne mediaci nezahájit, či v ní nepokračovat, nelze ji k tomu nutit;
  • důvěrnost – na rozdíl od převážné většiny soudních jednání jsou mediační jednání neveřejná a mediátor je vázán mlčenlivostí, podobně se mohou k mlčenlivosti zavázat i ostatní účastníci mediace;
  • efektivita – soudní spory obvykle trvají dlouho, stojí nemalé peníze a jejich výsledek v podobě direktivního rozhodnutí je mnohdy nepředvídatelný; při mediaci mají strany kontrolu nad průběhem jednání a přímo ovlivňují výsledek, tedy obsah jejich dohody.

V neposlední řadě stojí za pozornost, že zatímco od soudu obvykle odcházejí vítězové a poražení, mediace funguje na bázi hledání win-win řešení, tedy takových, která jsou pro obě strany přijatelná a nebrání jim spolu nadále komunikovat či dokonce spolupracovat.