Publikace

 • ZICHA, J., GOLOVKO, L. Legislation of the European Union Related to Municipal Waste and its Reflection in the Association Agreement with Ukraine. Law – Human – Environment, vol. 10(4), 2019, p. 180-186. 
 • ZICHA, J. Evaluation of Implementation of the Environmental Crime Directive in Relation to Wildlife Crime. The Lawyer Quarterly. Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic. 3/2019, vol. 9, p. 213-227. 
 • ZICHA, J., ROLFOVÁ, E. Aktuální vývoj právního rámce využívání genetických zdrojů. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2018, XVIII, 47, s. 11-18. 
 • ZICHA, J. Past, Present and Future of the Concept of Wilderness. JANČÁŘOVÁ, I., DUDOVÁ, J. et al. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection: In Czechia, Poland and Slovakia. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2017, p. 39-52. 
 • KŘENOVÁ, Z., ZICHA, J. Wilderness Protection in the Czech Republic. In BASTMEIJER, K. et al. Wilderness Protection in Europe: The Role of International, European and National Law. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016. p. 269-286. 
 • ZICHA, J. Posuzování vlivů na životní prostředí v aktuální judikatuře Soudního dvora EU. In VOMÁČKA, V., ŽÍDEK, D. a kol. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 113-139.
 • ZICHA, J. Nová právní úprava využívání genetických zdrojů v EU a ČR. Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 2/2015, vol. LXI. Praha: Univerzita Karlova, 2015. s. 117-126. 
 • ZICHA, J. Právní rámec vlastnictví a využívání genetických zdrojů v Evropské unii a v České republice. In JANČÁŘOVÁ, I., HANÁK, J., PRŮCHOVÁ, I. a kol. Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 329-355. 
 • ZICHA, J. Environmentální politika. In MACHÁČEK, J., ŠNÉDAR, L., BEDNÁŘ, P., ZICHA, J. Veřejné politiky v České republice. Frýdek Místek: Kleinwächter, 2015. s. 217-297.
 • SMÉKALOVÁ, L., HÁJEK, O., ZICHA, J. Evaluation Of Spatial Implementation Of The Operational Programme Environment In Slovakia. Acta Academica Karviniensia 3/2014. Slezská univerzita v Opavě, 2014. p. 39-48.
 • ZICHA, J., HÁJEK, O. Právní souvislosti legislativy Evropské unie ve vztahu k Operačnímu programu Životní prostředí v České republice. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2014, XIV, 35, s. 29-42. 
 • ZICHA, J. Natura 2000 in the Czech Republic: Ten Years With or Without You. In DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed.) Environmental Law in the Czech Republic and the EU: Ten Years After. Prague: Czech Environmental Law Society, 2014. p. 74-83.
 • ZICHA, J., POKORNÁ, L. Nová úprava některých trestných činů proti životnímu prostředí. Trestněprávní revue, 4/2012, s. 79-85.
 • ZICHA, J., Administrative and Criminal Liability of Legal Persons for Offences against Environment in the Czech Republic. In PAVELKOVÁ, D., STROUHAL, J., PASEKOVÁ, M. (ed.) Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science. Zlín, Czech Republic, September 20-22, 2012. WSEAS Press, 2012. 390 p. 
 • HANÁKOVÁ, L., ZICHA, J., Selected Aspects Relating to the Status of Natural Persons, Legal Representation and Guardianship in the Czech Republic from the Perspective of Current and Future Legislation. In PAVELKOVÁ, D., STROUHAL, J., PASEKOVÁ, M. (ed.) Advances in Economics, Risk Management, Political and Law Science. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science. Zlín, Czech Republic, September 20-22, 2012. WSEAS Press, 2012. 390 p.
 • PASTUSZKOVÁ, E., ZICHA, J. Economic Instruments Supporting Sustainable Development on the Regional Level in the Czech Republic. In RAMOS, R. A. R., STRAUPE, I., PANAGOPOULOS, T. (ed.) Recent Researches in Environment, Energy Systems and Sustainability. Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development. Faro, Portugal, May 2-4, 2012. WSEAS Press, 2012. 297 p. 
 • GREBENÍČEK, P., HÁJEK, O., SMÉKALOVÁ, L., ZICHA, J. Veřejná správa, strategické plánování regionálního rozvoje a PPP projekty. Veřejné zakázky a PPP projekty, 1/2012, s. 24-35. 
 • STEJSKAL, V., ZICHA, J. Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. 86 s. ISBN 978-80-7212-562-3.
 • ZICHA, J. Právní problematika ochrany biodiverzity. České právo životního prostředí: Časopis České společnosti pro právo životního prostředí. 2011, XI, 29, s. 13-152.
 • ZICHA, J. Legal Problems of Biodiversity Conservation. In DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V. (ed.) Czech Environmental Law. Prague: Czech Environmental Law Society, 2010. p. 56-60.
 • VAVŘINOVÁ, J., ZICHA, J. České předsednictví evropské přírodě. Ochrana přírody. 2008, 63, 6, s. 27-28. 
 • ZICHA, J. Natura 2000 in the Czech Republic in 2007. In DAMOHORSKÝ, M. (ed.) Czech and European Environmental Law Yearbook. Prague: Czech Environmental Law Society, 2007. p. 51-60.
 • ROTH, P., ZICHA, J. Czech System of the Natura 2000 Appropriate Assessment and the Assessment of the State Road I/13. In KUNZMANN, K., KRUPPA, I., BERNOTAT, D., WENDE, W., KÖPPEL, J. (eds.) European Exchange of Experience on the Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites According to Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive (92/43/EEC). Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, 2007. p. 48-51. 
 • ZICHA, J. Article 6.3 and 6.4 of the Habitats Directive. In DAMOHORSKÝ, M., JANKO, A. (ed.) Raumordnung und Umweltschutz in Österreich und in der Tschechischen Republik: Sammelband zum gemeinsamen Fachseminar in Kašperské Hory 10.-12. Mai 2007. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. p. 136-140.